BIOGRAPHIE

Tia van Dijke geboren 1950 in Eindhoven. Van 1970-1975 volgt zij een studie beeldhouwen aan de St. Joost academie te Breda bij heer Jan Gladines, daarna volgt één jaar glasonderzoek op de Rietveld academie te Amsterdam, bij de heer Valkema. Waarna zij besluit om in Breda te blijven. De BKR kondigde zich aan( de stad Breda koopt haar kunst aan). Zij kan hier gebruik van maken van 1977-1986, daarna is de regeling opgeheven. Deze regeling geeft  haar de mogelijkheid om in Italië in marmer en brons te werken, waar al eeuwenlang het vak van beeldhouwen in marmer bestaat, waar de marmergroeven zijn. Bij Carrara komen alle marmers uit de hele wereld samen om te worden door verkocht . Marmer dat hier in grote en kleine brokken, soorten en kleuren ligt, het witte marmer komt haar voor als suikergoed.

Zij woont en werkt  van 1981 – 1986, zowel in Italië als in Nederland. Terug in Nederland volgt  zij een particuliere studie in het anatomisch laboratorium in Utrecht bij prof. Van Doornmalen, waar zij tekeningen maakt van preparaten  Zij doet dit t/m 1987. Daarna wordt zij moeder en heeft  een atelier aan huis. In 2012 richt zij Stichting Atelier 146 op.

Beelden, welke zijn aangekocht via de Bkr., zijn ondergebracht bij de kunstuitleen Sbk .Verder zijn een aantal beelden  in particulier bezit, zowel in binnen- als buitenland.

 

Motivatie:

Vanaf haar dertiende wist zij dat ze beeldhouwster wilde worden. Zij begon met tekenen en schilderen. Motivatie is de liefde voor de kunst en wel speciaal voor beelden, hiermee bezig te kunnen zijn. Het door de jaren heen ontwikkelen van vakmanschap, door steeds weer nieuwe beelden uit te voeren, in steeds weer andere materialen. Het vak beeldhouwen heeft een enorm scala aan mogelijkheden, zowel qua vorm als materiaal en techniek.

 

Werkomschrijving:

Beelden uitgevoerd in glanzend- en donker brons, marmer, hout,  en combinaties van diverse materialen. Elk stuk is door een zich vernieuwend vormonderzoek en de daarmee verbonden technische oplossingen, steeds weer een uitdaging. Abstract en figuratief van vorm. Verbeeldend gedachten, uitingen van de ziel, zowel persoonlijk als universeel. Door haar beelden volgt zij haar eigen levensproces.

Op zoek naar balans en schoonheid, het creatieve proces, waardoor zij steeds weer opnieuw wordt verrast. Beelden maken en wel zo zorgvuldig mogelijk.  Erop vertrouwend dat wat zij maakt ook door anderen wordt herkent.

Zij heeft een stijl die meditatief aan doet en heeft oog voor detail .
De beelden variëren van 10 cm. tot 200 cm. Unica en in beperkte oplage. Ook in opdracht en in overleg.

BIOGRAPHY

Tia van Dijke was born 1950 in Eindhoven. From 1970-1975 she followed the study sculpturing at the academy St. Joost  in Breda with mr. Gladines. After she finished her study she has done one year of glass investigation at the Rietveld academy in Amsterdam, with Mr. Valkema. After that, she decides to stay in Breda. The Bkr announced itself. (The city buys her art work.)

She makes use of this regulation from 1977-1986, but after 1986 it is abolished. This regulation made it possible for her to travel to Italy and work there in marble and bronze. It is this place, where the sculpturing in marble is already executed for ages near the marble quarries. Near Carrara all marble of the world are brought together to be sold. Pieces of marble that lies here in big and small pieces, kinds and colors, the white marble appear to her as eye-candy. From 1981 till 1986, she lives and works in Italy as in the Netherlands.

 Back in The Netherlands she followed a private study at the anatomic laboratory in Utrecht with professor van Doornmalen, she was allowed to make paintings of preparations and she did this till 1987. After that, she becomes a mother and has a studio at her house. In 19012 she founds Stichting Atelier 146.

Sculptures, which are bought via the Bkr., are sheltered by lending-art  Sbk. An amount of sculptures are in private possession, at home and abroad.

 

Motivation:

From the age of 13 she knew that she wanted to become a sculptor. She started with drawing and painting. Motivation is the love for art and especially for sculptures, to be able to be busy with it. She developed her craftsmanship by making continually, new sculptors in ever other materials. The profession of sculptor has an enormous scale of possibilities, by combining different shapes materials and techniques the variations are endless.

 

Work description:

The sculptures are made of gleaming- and dark bronze, wood, marble and combinations of diverse materials.

Each piece is a new challenge, investigating new shapes and different technical solutions. The shape can be abstract and figurative, a representation of thoughts and expressions of the soul, as well personal as universal. Through her sculptures she follows her own life process. Searching for balance and beauty, the creative process, through which she is surprised every time. Making sculptures, as carefully as possible, with the confidence that what she makes will be recognized by others.

She has a style that moves meditative with the eye for detail.

Sculptures: varying from 10 cm. to 200 cm in height and width. Every unique is in its kind and in limited edition. She works also on commission, on consultation.